top of page

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY


CLT panely lze použít na stěny, desky a stropy v nosných i nenosných konstrukcích. Zpočátku se křížem lepené dřevo používalo pro stavbu nízkých a středně-podlažních budov, ale v posledních letech se stává rostoucí možností pro výstavbu výškových budov.
 

 

 

CLT je nazýván „betonem budoucnosti a v jistém smyslu je pravdivý, protože přinejmenším poskytuje jako vyztužený beton stejnou strukturální pevnost. Jde o materiál s vysokou mírou pružnosti, který musí na rozdíl od betonu podstoupit velké deformace, aby se zlomil nebo zbortil. Na druhou stranu 1 m3 betonu váží přibližně 2,7 tuny, zatímco 1 m3  CLT panelu váží 400 kg a přitom přináší stejnou odolnost. Totéž platí pro ocel.

 

Pokud jde o její fyzikální vlastnosti, abychom dosáhli stejného stupně izolace, jako má např. CLT stěna o tloušťce 100 mm, museli bychom postavit betonovou stěnu o tloušťce 1,80 m (poměr 1/18). Dokázáno však je, že dřevo izoluje lépe než omítka a patnáctkrát lépe než beton. Panely fungují jako dokonalé díly s vysokou úrovní přesnosti.

 

 

 

Když je zakázka z CLT zahájena, vše je kompletně rozhodnuto a předem určeno, zahájí se stavba, nejdříve v továrně a potom hlavně na staveništi. Takže více než stavitelé jsou to naši zkušení montéři a tesaři, kteří pracují na stavbě jako sehraný tým, spojují prakticky dokonalé díly. CLT panel je vyroben s přesností na 2 milimetry.

 

když fáze projektu může trvat trochu déle, montáž je překvapivě rychlá: v případě domu o velikosti 200 m2 může montáž hrubé stavby trvat 5 dní a vyžaduje minimální práci (kolem 4 vyškolených lidí). Je tedy nezbytné pochopit, že celý proces před stavbou pomocí CLT musí být pečlivě připraven. Návrh, plánování a spolupráce mezi hlavními aktéry stavby je nutná, protože samotná stavba bude provedena tak, jak bylo definováno v předchozích fázích.

 

Pokud jde o předpisy, existují normy, které řídí projektování a stavební práce s CLT, ale jsou součtem různých aspektů přítomných v normách běžně používaných ve vrstvených dřevěných konstrukcích. Těmito předpisy se také řídí naši projektanti. CLT panely lze použít na stěny, desky a stropy v nosných i nenosných konstrukcích. Zpočátku se křížem lepené dřevo používalo pro stavbu nízkých a středně-podlažních budov, ale v posledních letech se stává rostoucí možností pro výstavbu výškových budov.

DŘEVOSTAVBY Z CLT

image001_edited.jpg

Pokusme se sledovat krok za krokem zrod jednotlivých dílů montovaného rodinného domu na bázi dřeva. Připravené trámy impregnované vysokým tlakem se nejprve montují do betonové základní desky domu, čímž se připraví základna pro velkorozměrové panely, už tady dochází k prvnímu frézování pro rozvody instalací. Na dalším stanovišti je opláštěna jedna strany konstrukce prefabrikátu nejdříve izolací, dále sádrokartonovými deskami, čímž se mimo jiné zatím stále ještě surová konstrukce vyztuží. Výhody takového postupu? Lze pracovat v teple a suchu bez ohledu na počasí venku, pracovník také dostává předmět svého zájmu do ideální pracovní výšky a i ty nejtěžší kusy, například stěnové prvky, se zásluhou mechanizace výroby pohybují pouhým stiskem tlačítka. Samozřejmě, že se tak zvyšuje kvalita práce, předsušené dřevo nevlhne a není vystaveno ani jiným vlivům počasí.

 

 

Pokračujeme ve sledování výrobního postupu: V dalším kroku dochází k vedení trubek pro elektrorozvody, k uložení tepelné izolace, k opláštění druhé stěny konstrukce prefabrikátu a k celkovému uzavření stěny. To může být buďto dřevěným obkladem nebo omítkou. Vnější strana obvodové zdi je ještě opatřena podkladovým pletivem pro termoomítku. Zbývá v této fázi zhotovit otvory zásuvek i vypínačů. Následující etapa zastihne prefabrikát už v poloze, v jaké se bude nalézat v rámci celku. Tedy zdi a příčky svisle stojící, zatímco stropy zůstávají horizontálně. Dochází k instalaci zásuvek, k osazení oken a případně rolet i k omítnutí vnějších a dům je  vztyčen v plné kráse k dokončení. Tvar a tvář dostává každý montovaný dům až na samotném staveništi. Konstrukční řešení, funkční spolehlivost, podoba klíčových prvků i zpracování každého detailu jsou mu však dány pro stavebnictví trošku netypicky - v rozsáhlých výrobních halách. Navíc způsobem, který chvílemi dokonce připomíná pásovou výrobu. Proč bychom však měli na této skutečnosti shledávat něco nepříjemného?

Renovating a House_edited.jpg

VE VÝROBNÍ HALE

Musí každého návštěvníka upoutat už na první pohled zejména zařízení pro výrobu dřevěného panelu. Dlouhé lepené panely se zde řežou pilou řízenou počítačem na stanovené délky. I v případě produkce za pomoci vysoké techniky se výroba montovaného domu neobejde bez ruční práce. Dochází k tomu například při konstrukci střešních vikýřů nebo při omítání vnějších stěn. Na výrobě domu v montážní hale se podílí až několik desítek řemeslníků a jejich práce je na konečném produktu vidět. V tomto oboru doufejme nikdy nepůjde o pouhý výrobek bez doteku lidské ruky, snad dokonalý, ale také chladně zkalkulovaný a neosobní. Říká se, že každý dům musí mít svou duši. Tu mu samozřejmě nejvyšší měrou vdechnou až jeho obyvatelé, ale něco z budoucí neopakovatelnosti získává už tady.

SL376764_edited.jpg
SL376770_edited.jpg
SL376787_edited.jpg

CELÁ STĚNA
JAKO JEDEN KUS

V konstrukčních systémech, jako jsou stěny, podlahy a stropy, slouží CLT panely jako nosné prvky. Dřevo použité ve vnějších vrstvách CLT panelu je obecně orientováno vertikálně, takže jeho vlákna probíhají paralelně s gravitačním zatížením, což maximalizuje vertikální nosnost stěny. U podlahových a stropních aplikací je dřevo použité ve vnějších vrstvách orientováno tak, že jeho vlákna jsou rovnoběžná. Pro jejich přesun jsou desky rozřezány na kusy, které umožňují jejich pohyb po silnici, v kamionu, nebo na nízkém plošinovém voze.

 

TECHNOLOGIE

VRSTVY

PANELŮ

tetto_bozza_3.jpg
1.jpg
4.jpg
2CARFSIZS.jpg
obr03.jpg
b_edited.jpg
a_edited.jpg
IMG_20161125_112620_edited.jpg
060111 044.jpg
PA180201.JPG

Na viditelné nosné prvky a střešní konstrukci používáme KVH a BSH hranoly.

Z těchto prvků, opatřenými např.“ 2-7 pery s drážkou P/D“, se staví chalupa/roubenka velmi rychle.

 

CLT-panel-section-with-gaps-and-grooves-sawn-in-the-timber-to-relieve-shrinkage-stresses.p

JAK TO
DĚLÁME?

bottom of page